Nasza Fundacja – Fundacja For Animals – działa w Polsce od 2006 roku.  

Wspieramy bezdomne zwierzęta poprzez leczenie, adopcję i zmniejszanie populacji.  Na stronie internetowej mogą Państwo zobaczyć nasze działania w Polsce.

Fundacja ma siedzibę w Katowicach oraz oddziały w Łodzi, Grudziądzu , Dąbrowie Górniczej i Błoniach.

Fundacja opiera się na pracy wolontariuszy, którzy są także miłośnikami zwierząt. Jednym z najistotniejszych zadań Fundacji jest prowadzenie i wspieranie edukacji w szkołach. Szczególnie zależy Fundacji na zwiększeniu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki krzywdzenia zwierząt. Codziennie wolontariusze Fundacji  Pomagają bezdomnym zwierzętom , poddają je zabiegom sterylizacji i jeśli ich charakter na to pozwala znajdują im nowe domy. Od początku działalności fundacji wysterylizowaliśmy ponad 7000 kotów oraz kilkaset psów oraz połowie z nich znaleźliśmy wspaniałe domy.

Jak co roku okres zimowy jest najcięższym dla nas okresem ponad 100 kotów pozostających pod naszą opieką i 20 psów wymagają wysokoproteinowej karmy suchej i mokrej. Oprócz zwierząt bezpośrednio w naszej  Fundacji i domach tymczasowych opiekujemy się kotami wolnożyjącymi ,którym opiekunom kupujemy i rozwozimy karmę, stawiamy kocie budki z styropianu i papy.

Jako jedyni w województwie a może i w Polsce prowadzimy Gabinet Weterynaryjny w Katowicach, gdzie za darmo leczymy, sterylizujemy wymagające opieki, niczyje zwierzęta .

Utrzymujemy się tylko dzięki dobroczynności społecznej .

Akcja Ukraina

Fundacja działając poprzez koordynatorów w Kijowie i Lwowie pomogła wielu kotom i psom  ,które ucierpiały w wyniku działań wojennych.

Zwierzęta podążające za uchodźcami wymagają często pomocy weterynaryjnej , miejsca przechowania i szukania im nowych domów.

Nasze działania zmierzają do pomocy na ile jest to możliwe w ograniczeniu negatywnych skutków działań wojennych na zwierzęta.

Wozimy karmę dla bezdomnych psów i kotów do rejonów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie.

Działania edukacyjne

Fundacja For Animals zajmuję się edukacją zmierzającą do kształtowania właściwych postaw społecznych, organizowaniem akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom domowym i wolnożyjącym, ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego, działalnością charytatywną, promocją i organizacją wolontariatu. Od 15 lat organizujemy akcje edukacyjne skierowane do lokalnych szkół, przedszkoli, świetlic psychoterapeutycznych, domów dziecka. Niektóre z tych akcji były dotychczas finansowane ze środków miejskich, większość ze środków własnych Fundacji. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Prowadzimy szereg działań promujących edukację ekologiczną

3.Prowadzenie gabinetu weterynaryjnego

W ramach działalności gospodarczej prowadzimy Gabinet Weterynaryjny, świadczący profesjonalne usługi weterynaryjne. Cały dochód ze sprzedaży usług weterynaryjnych przeznaczany jest na działalność statutową fundacji. W ramach wizyt studyjnych w Gabinecie zapraszamy grupy dzieci ze szkół, by przybliżyć im pracę weterynarza, pokazać jak należy dbać o domowe zwierzę. W gabinecie świadczymy również usługi nieodpłatne dla osób, seniorów, których nie stać na opiekę weterynaryjną, sterylizujemy i kastrujemy, także w ramach zadań zleconych przez gminy.

4.Wirtualne adopcje

Wielbicielom zwierząt, którzy nie mają warunków, aby zaadoptować zwierzę, umożliwiamy wirtualne adopcje. Dzięki temu nasi „podopieczni” mają pełne brzuszki i dobre warunki do codziennych harców. Nie prowadzimy schroniska dla zwierząt, dlatego zwierzaki, które nie miały szczęścia w adopcjach, zostają u tymczasowych opiekunów, którzy przygarniają ich do swoich domów.

Prowadzimy akcję zbierania plastikowych nakrętek -w ramach akcji własnej :Byś miał brzuch pełen jak beczka, starczy jedna nakręteczka” Zakupione ze środków własnych ocynkowane zielone beczki stoją w Urzędach miast i gmin na terenie całego Śląska, w bibliotekach, Mopsach a także u lokalnych przedsiębiorców.

5.Tworzenie domów tymczasowych

Fundacja nie prowadzi azylu, działa poprzez sieć domów tymczasowych osoby prywatne po odpowiednim przeszkoleniu i sprawdzeniu warunków otrzymują pod opiekę kota, psa, królika-całość kosztów utrzymania-żwirek, karma sucha i mokra opieka weterynaryjna i transport jest finansowana ze środków własnych fundacji.

W domach tymczasowych zwierzę ma okazję do obserwacji indywidualnych zachowani i docelowo to szybszej adopcji( podpisujemy umowy adopcyjne)

Staramy się zmniejszyć liczbę zwierząt bezdomnych, oddając je w ręce dobrych ludzi.

6.Dokarmianie zwierząt wolno żyjących

Całorocznie prowadzimy dokarmianie zwierząt-kotów wolno żyjących ze środków własnych jak i na zlecenie gmin.

7.Szkolenia dla nauczycieli

Organizujemy również szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym podnoszą oni swoje kompetencji z zakresu ekologii, np. Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi projekty pn. Bezpieczna+ czy Edukacja Globalna. Prawo oświatowe daje możliwość prowadzenia w szkołach dodatkowych zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej. Organ prowadzący szkołę – na wniosek dyrektora szkoły – może wyznaczyć każdej klasie godziny na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych.”